Site icon Nziv.net

מבזקי חדשות ליום 4-9-2018.מתעדכן

*- המצב הצבאי בסוריה ובעירק נכון להיום:

*- מיקומי נושאות המטוסים האמריקאיות וכוחות המשימה הנלוות אליהן ברחבי העולם נכון להיום:

*- טורקיה תגברה מאוד את הצי הימי שלה במימי מזרח הים התיכון ערב המתקפה הסורית באידליב.

*- שיירה אירנית הותקפה ליד המחנה הצבאי האמריקאי באזור אלתנף שבמפגש הגבולות סוריה-ירדן עירק. בתקיפה נגרמו אבדות לנוסעי השיירה.

*- מוכרים ספרים ברחובות עירק.

*- מקור בעירק טוען כי ישראל תתקוף בעירק לא רק מטרות אירניות אלא גם מטרות של המיליציות הנאמנות לה.

*- קאסם סולימני איים על מנהיגי המפלגות הסוניות באירן כי יחסל אותם אם ישתפו פעולה עם מוקתדא סאדר שנוא נפשם של האירנים .

*- בפיתוח – כליות מלאכותיות.

 

Exit mobile version