מבזקי חדשות ליום 20-9-2018.מתעדכן

*- סרטון תוצאות התקיפה באזור לטקיה שבצפון סוריה:

תקיפת המבנה בלטקיה:לפני ואחרי:

המבנה שהושמד:

לפני:

אחרי:

מיקומו:

*- מיקום סוללת הנ"מ הסורית שהפילה את מטוס הביון הרוסי ליד לטקיה וכל חייליה נעצרו על ידי המודיעין הסורי:

*-