Site icon Nziv.net

הזמנה לסדנה: "הסכנה שבהתעצמות המצרית לביטחון מדינת ישראל"

בשנה האחרונה פורסמו באתר זה 29 כתבות העוסקות בהתעצמות ובבניה המואצת של  התשתית הצבאית  של הצבא המצרי. הכתבות נכתבו בידי סא"ל בדימוס אלי דקל שעמד בראש ענף השטח והיעדים בחטיבת המחקר באמ"ן.

אלי יציג את ממצאים בסדנה שתיוחד לנושא. הסדנה תתקיים בתאריך ביום חמישי  25 באוקטובר בשעה 18:30 בספרייה העירונית בלוד (פרטים בהזמנה המצורפת).

בסדנה שלושה חלקים:

אנו חושבים שדיון פתוח ומגע ישיר בין חוקרי מודיעין  לבין הקהל הרחב, עשויה לקדם את השיח הציבורי  בשאלה, מדוע מדינה חסרת משאבים ואויבים ממשיים, מקדישה משאבים רבים להתעצמות צבאית.

Exit mobile version