Site icon Nziv.net

מבזקי חדשות ליום 1-11-2018. מתעדכן

*אמנם מעבר נציב,מעבר הגבול הגדול ביותר שעל גבול סוריה וירדן,נפתח לתנועת כלי רכב בין 2 המדינות אך בפועל רק מכוניות ירדניות הורשו להכנס לשטח סוריה.

היום בקשה ירדן מסוריה לעכב לעת עתה את כניסת המכוניות המגיעות לסוריה אל שטח ירדן .

*- קצין סורי ,אחד מהבכירים ביותר, המשרת בארמון הנשיאות בדמשק נעצר על ידי השלטונות באשמת פעילות נגד הנשיא  ושיתוף פעולה עם מדינה ידידותית לסוריה – כך מוסרת סוכנות אוריינט הסורית. ככל הנראה רוסיה החלה לפעול לטיהור ארמון הנשיאות מגורמים המסייעים מבפנים לאירן להשאר בתמונת השלטון במדינה זאת.

 

Exit mobile version