דור המב"מ (המערכה שבין המלחמות) – הרהור

הפוך בה והפוך בה דכולי בה  (מסכת אבות פרק ה' משנה כ"ה)

עבר, הווה

אין זה סוד כי נוכחותו המסיבית של חיל-האוויר הישראלי הפכה "לדבר שבשגרה" במרחב המזה"ת.

בהתייחס אל סדרת פעולות שיוחסו לישראל במרחב הסורי בשנים האחרונות, צפו ועלו קולות הנוטים משום מה להמעיט בערכן מתוך בורות ולתייגן ככאלו ה"מנוצלות לראווה" ו/ או ל"צרכים פוליטיים" חלילה ואינן נועדו לשם בלימת שאיפת משמרות המהפכה האיראניים להתבסס בסוריה, כל זאת כאשר המציאות שונה בתכלית.
עם הפיכת השאיפה – להתבוססות מדממת הלכה למעשה.

"דור דור ודורשיו"

דעתי אוחזת כי אין זה מן הראוי להשוות כלל ועיקר בין כהונות ראשי ממשלות ישראל ופועלם, מאחר והשתנות הנסיבות וכורח המציאות היא זו שהכתיבה את ההכרחיות בפעילות היזומה שהחלה ביתר שאת בתקופת כהונתו של מר בנימין נתניהו כראה"מ, עם פרוץ מאורעות ה"אביב הערבי" עת החל חוסר היציבות האזורי כזכור, שחידדו את הצורך ביכולת הקשבה, ניתוח והבנת המציאות תוך חשיבה 'מחוץ לקופסא' ומתן תגובה מהיר, בקצב השונה לחלוטין מבעבר.

ויש שיאמרו "ניצול הזדמנויות" יש כאן.

'אלו ואלו דברי אלוקים חיים'.

בבסיס תו"ל (תורת לחימה) מצויה ההבנה – כי מוטב לה לישראל לנהל מערכה סמויה – כזו שתביא למיצוי תכלית עליונותה בתחומים רבים (בראש ובראשונה שילוב של מודיעין-טכנולוגיה-מבצוע), זאת באמצעות נקיטת קשת פעולות חוצת גבולות רציפה, כזו שתמנע מאויביה את היכולת להתחמש ולהוות עבורה איום ברמה האסטרטגית. נקודה.

מודל פעילות זה מצוי תחת הגדרת – ה'מב"מ' (= מערכה בין מלחמות).

יתרון השימוש במב"מ, מאפשר לישראל מרחב תמרון לעשייה שבלתי ניתנת לשיעור, מאחר וליבת העשייה שלו מצויה הרחק מעין הציבור תוך ניהול רציפות שגרה אזרחית, לצד האפשרות לבצע פעולות כירורגיות שונות תוך התחמקות מהצורך בלקיחת אחריות.
וטוב שכך.

חשיפת הפעולות כנגד משלוחי הנשק לצד מבצעי הסיכול בזירות ובמעגלי איום משתנים כאמור, הינם כטיפה מן הים המגיעים אל אזני הציבור.

כלל האיומים, הן הגלויים והן המתפתחים, מתועדים ומתויקים, כולם כאחד זוכים למענה ב"ה בשלב כזה או אחר ובכפוף לתעדוף לצד שיקולים רבים נוספים.

צופן פני עתיד

השבוע, ב'פעם המי יודע' (מישהו בכלל סופר?) שכנינו מצפון נוכחו לדעת שמעל לכוונות הזדון שלהם מרצדת כוונת ישראלית נחושה ומסכלת.

סבורני כי מיטב המוחות והכוחות עושים לילות כימים במטרה לסכל את האתגר הבא, שלהערכתי במערכת הביטחון מסרבים להשתכר מן השקט וערים היטב לאותותיו.

היעד: שימור והבטחת בטחון ישראל, בארץ ובעולם.

האמצעי: מעבר לדמיון.

בסיעתא דשמיא.
בתבונה, בנחישות ובאחריות.

#נר_למאה
קרדיט: מומחה צבאי בעל ערוץ הטוויטר – @sababotelegram

כתיבת תגובה