Site icon Nziv.net

מבזקי חדשות ליום 12-1-2019

*- הפלסטינים מפרסמים תמונות של הציוד שהכוח הישראלי שיצא בחופזה מהרצועה השאירו מאחוריהם.

*- בשעות שאין חשמל ברצועה משפחות רבות מכינות את הארוחות על אש גלויה.

*- דו"ח פלסטיני %20 מסך הנפגעים בעימותים על יד בגדר בעזה הם ילדים.

*- שטפונות ברחובות דמשק-היום.

*- קברה של אלסידה זינב במקדש המקודש לשיעים בפרברי דמשק.

*- 2 הטייסית שהיו במטוס המירז' 2000 הצרפתי שהתרסק לא שרדו למרות ותק של מאות שעות טיסה .

 

Exit mobile version