הדלפה? עיקרי הסכם השלום בין ישראל לפלסטינים המוצע ע"י הממשל האמריקאי

לא ברור המקור למסמך זה,אם הוא אוטנטי או רק "בלון ניסוי" או סתם מסמך ממוצא, אך מקור ערבי טוען שגורם במשרד החוץ הישראלי הוא זה ששחרר זאת באנונימיות.

להלן עיקרי ההסכם המוצע ע"י הממשל האמריקאי:

1. הסכם
יחתם הסכם משולש בין ישראל אשף וחמאס ותקום מדינה פלשתין שתיקרא "פלשתין החדשה" שתוקם על שטחי יהודה שומרון ועזה מלבד ההתנחלויות כפי שיפורט בהמשך.

2. פינוי שטחים
גושי ההתיישבות כפי שהם היום יישארו בידי ישראל ויצורפו אליהם ההתנחלויות הבודדות. השטחים של הגושים יגדלו בהתאם לשטחי ההתנחלויות הבודדות שיצורפו אליהם.

3. ירושלים
לא תחולק ותהיה משותפת לישראל ולפלשתין החדשה ותהיה הבירה של ישראל ופלשתין החדשה, התושבים הערבים יהיו אזרחי פלשתין החדשה. עיריית ירושלים תהיה אחראית מוניציפלית על כל שטחי ירושלים מלבד החינוך שיטופל ע"י ממשלת פלשתין החדשה ופלשתין החדשה תשלם לעיריית ירושלים את הארנונה ומים.
יהודים לא יורשו לקנות בתים של ערבים, וערבים לא יורשו לקנות בתים של יהודים. לא יסופחו שטחים נוספים לירושלים.
המקומות הקדושים ישארו כפי שהם היום מוחזקים.

4. עזה
מצרים תחכיר לפלשתין החדשה שטחים למטרת הקמת שדה תעופה להקמת מפעלים ומסחר ולחקלאות מלבד מגורים. גודל השטחים והמחיר יקבע בין הצדדים בתיווך המדינות התומכות (הסבר למדינות התומכות בהמשך) תיסלל אוטוסטרדה בין עזה ליהודה ושומרון ויותר להקים מעביר מים מותפלים (תת-קרקעי) מעזה ליהודה ושומרון.

5. המדינות התומכות
המדינות שיתמכו כלכלית בביצוע הסכם זה הינם: ארה"ב, האיחוד האירופי ומדינות המפרץ המפיקות נפט.
המדינות התומכות יעמידו תקציב בסך של 30 מיליארד דולר במשך 5 שנים לפרויקטים לאומיים לפלשתין החדשה. (העלות של פינוי ההתנחלויות הבודדות ומיקומם בגושי ההתנחלות יחולו על ישראל).

6. החלוקה בין המדינות התומכות
א. ארה"ב 20%
ב. האיחוד האירופי 10%
ג. מדינות המפרץ המפיקות נפט 70% – החלוקה בין מדינות אלו תהיה עפ"י תפוקת הנפט שלהם.
ד. רוב הנטל שמוטל על מדינות המפיקות נפט הינו היות שהן יהיו המרויחות העיקריות מהסכם זה.

7. צבא
לפלשתין החדשה לא יותר להקים צבא. הנשק היחיד יהיה נשק קל שיוחזק בידי המשטרה.
יחתם הסכם הגנה בין ישראל לפלשתין החדשה שבו ישראל תערוב לפלשתין החדשה מידי כל תוקפנות חיצונית ופלשתין החדשה תשלם לישראל עבור הגנה זו.
עלות תשלום זה במו"מ שיערך בין הצדדים בתיווך המדינות התומכות.

8. זמנים ושלבי ביצוע
עם החתימה על ההסכם:
א. יפקיד החמאס את כל הנשק שלו כולל הנשקים האישיים בידי המצרים.
ב. אנשי החמאס כולל המנהיגים ימשיכו לקבל משכורות מהמדינות התומכות עד להקמת הממשלה.
ג. כל גבולות הרצועה יהיו פתוחים למעבר סחורות ופועלים לישראל ומצרים כפי שהם היום עם יהודה ושומרון וגם דרך הים.
ד. בתוך שנה יערכו בחירות דמוקרטיות ותיבחר ממשלה לפלשתין החדשה, כל אזרח פלשתיני יוכל להעמיד עצמו לבחירה.
ה. אסירים – שנה לאחר הבחירות והקמת הממשלה, ישוחררו האסירים בהדרגה במשך שלוש שנים.
ו. בתוך 5 שנים יוקם נמל ימי ושדה תעופה בפלשתין החדשה ועד אז ישמשו אותה שדה התעופה בישראל ונמלי הים בישראל.
ז. הגבולות בין פלשתין החדשה וישראל יהיו פתוחים למעברי אזרחים וסחורות כפי הנהוג עם מדינות ידידותיות.
ח. תסלל אוטוסטרדה גשר בגובה של כ- 30 מ' מעל פני האדמה, בין עזה ליהודה ושומרון, את האוטוסטרדה תקים חברה סינית, המימון של האוטוסטרדה-גשר יגיע מ:
סין 50%, יפן 10%, דרום קוריאה 10%, אוסטרליה 10%, קנדה 10%, ארה"ב והאיחוד האירופי 10%.

9. בקעת הירדן
א. בקעת הירדן תשאר בידי ישראל כפי שהיא כיום.
ב. כביש 90 יהפוך לכביש אגרה בן 4 מסלולים.
ג. ישראל תוציא מכרז לסלילת הכביש.
ד. ייתנו 2 מעברים מפלשתין החדשה לירדן, מעברים אלו יהיו בשליטת פלשתין החדשה.

10. אחריות
א. במידה וחמאס ואשף יתנגדו להסכם זה, תבטל ארה"ב את כל התמיכה הכספית שלהם לפלשתינאים ותדאג לכך שאף מדינה בעולם לא תעביר להם כספים.
ב. במידה ואשף יסכימו לתנאים בהסכם זה וחמאס או הג'יאהד האיסלמי לא יסכימו, תוטל האחריות על המנהיגים של חמאס והג'יאהד האיסלמי ובסבב נוסף של אלימות בין ישראל והחמאס תגבה ארה"ב את ישראל לפגוע אישית במנהיגי החמאס והג'יאהד האיסלמי (כי לא יתכן שקבוצה של עשרות בודדות יקבעו את חייהם של מיליוני בני אדם)
ג. במידה וישראל תתנגד להסכם זה, תיפסק התמיכה הכלכלית בישראל.

Image result for ‫ישראל פלסטין‬‎

 

 

כתיבת תגובה