Site icon Nziv.net

מי הרג יותר פלסטינים? היהודים או הערבים. מבט אל בתי הקברות

כאן קבורים הפלסטינים שנהרגו ע"י היהודים!

 

כאן קבורים הפלסטינים שנהרגו ע"י הערבים!

Exit mobile version