Site icon Nziv.net

איראן פועלת בתקציב החדש להקטין את תלותה בנפט

תחת משקלן של הסנקציות האמריקניות על איראן, ולאור המצב הכלכלי הקריטי לממשלה, ובמיוחד לאחר ההפגנות שהתפשטו במרבית המחוזות האיראניים באמצע נובמבר האחרון, הציג נשיא איראן, חסן רוחאני, טיוטת תקציב ממשלה לפרלמנט ביום ראשון, ואמר כי הוא שואף להתמודד עם הסנקציות האמריקניות על ידי הגבלת תלות ביצוא נפט, שהוא המשפיע העיקרי למעשה על כלכלת איראן.
בתכנית של רוחאני, להוציא את הנפט מזירת הסנקציות, דבר שיוציא את האוויר מהסנקציות האמריקניות, אבל אליה וקוץ בה, כדי לאזן את כלכלתה היא צריכה לגזור גזרות כלכליות על העם, כדי לאזן את תקציבה, וזה לא קל אך אפשרי, הרבה מדינות שאין להם נפט, התקציב שלהם מאוזן על ידי יצור ויצוא מקומי, אבל כדי שאיראן תצליח בתכניתה היא צריכה לקצץ בהוצאות, קרי הפסקת תמיכה בארגוני טרור ויציאה, מסוריה, ופירוק מיליציות איראניות, ששואבים את מרבית התקציב, ואם לא תהדק את החגורה, התכנית לא תצליח ללא תלות בנפט.

קרדיט: עמרם אל מקבוצת נציב

 

 

Exit mobile version