Site icon Nziv.net

פיגועים במתקני נפט וגז בסוריה

נראה כי מישהו כבר התחיל לחקות את מתווה מתקפת האיראנים על 2 שדות נפט במזרח סעודיה שהצליחה מעבר למשוער , לאחר שהנזק שנגרם הביא להשבתת מחצית מייצור הנפט הסעודי היומי.

מינסטריון הנפט הסורי דיווח כי לאחר חצות ליל שישי בוצעה תקיפה טרוריסטית מתואמת על 3 אתרים המפיקים נפט וגז :

*- מסוף נפט בחומס.

*- מפעל גז בדרום מחוז חומס.

*- תחנת הגז אלריאן גם היא באזור חומס.

כתוצאה מהתקיפה התפוצצו מספר מכלי נפט וכן צינורות שהיו מלאים בנפט.

התקיפה גרמה לנזקים ביחידות הייצור . יחידות מכבי אש מקומיות שהגיעו לאתר המותקף השתלטו על הדליקות וכיבו אותן. סדנאות תיקונים ניידות כבר הגיעו לאתרים והחלו במלאכת התיקון.

יש לציין כי במקנים שהותקפו אוחסנו מוצרי נפט וגז שסופקו לסוריה ע"י האיראנים.

המצפה הסורי לזכויות אדם שמקום מושבו בלונדון טוען כי את התקיפה על מתקני הנפט והגז ביצעו כלי טייס בלתי מזוהים. המצפה מעיר כי מתקפה זאת באה רק 24 שעות לאחר מתקפת דאעש על תחנת גז אחרת במדבר חומס שבמזרח סוריה. בתקיפה זאת הצליחו כוחות דאעש להרוג 14 חילים סורים ששמרו על תחנת הגז וכן 3 אזרחים שעבדו בו . ישנם דיווחים כי מספר חיילים אף נפלו בשבי דאעש במקום אך הם הוצאו להורג מאוחר יותר.

 

 

Exit mobile version