Site icon Nziv.net

הוויטמינים שהמוח האנושי זקוק להם בכדי לפתח יכולות נפשיות

המוח האנושי זקוק לחומרים מזינים רבים כדי לתפקד כראוי, כולל ויטמינים. חסרונות תזונתיים תורמים להתפתחות הפרעות נפשיות, ירידה קוגניטיבית הקשורה לגיל והפרעות התפתחותיות.

Exit mobile version