ישראל החליטה לאפשר לישראלים לנסוע לערב הסעודית

בשבוע שעבר חתם שר הפנים הישראלי, אריה דרעי, על הוראה המאפשרת לישראלים לבקר בסעודיה, לראשונה בתולדות המדינה.
העיתון הישראלי "הארץ" ציטט אתמול, הצהרה של משרד הפנים באומרו, כי ההחלטה התקבלה בתיאום עם הממסד הצבאי.
העיתון ציין כי הדבר נותר מותנה, בכך שאדם זה יקבל ויזה מטעם פקיד סעודי, וכי אין מניעה שאדם זה ייכנס לסעודיה.
העיתון ציטט גורמים באומרו, כי צעד זה הגיע לאחר "הכנה שנמשכה שבועות".

העיתונאי עמית סגל כתב עוד בנושא: שר הפנים, אריה דרעי, חתם לראשונה על צו המאפשר היתר יציאה של ישראלים לסעודיה, וזאת בהתאם לסמכותו לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל.

ההחלטה מתואמת עם גורמי הביטחון, עם משרד החוץ, המל״ל ועם שאר הגורמים הרלוונטיים, והיא תאפשר מתן היתר יציאה לסעודיה משני מקרים:
*- יציאה לצורכי פולחן דתי בתקופת החאג׳ וקיום מצוות העומרה.
*- יציאה לצורכי השתתפות בפגישות עסקיות או לשם חיפוש השקעות לתקופה של עד 9 ימים. וזאת בתנאי שהמבקש הסדיר את כניסתו לסעודיה ומחזיק בהזמנה מגורם רשמי.
יצוין כי מתן ההיתר לסעודיה, מותנה בכך שאין מניעה ליציאת המבקש מכל גורם אחר.

קרדיט:עמרם אל מקבוצת נציב