Site icon Nziv.net

רב ההרוגים של צבא סוריה בתדמור הם…דרוזים.

דובר צבאי סורי מסר כי רוב ההרוגים של צבא סוריה בקרבות עם דאעש על העיר תדמור במזרח סוריה הם מקרב המיליציות העממיות של הדרוזים ממחוז סוידאא' שהגיעו לאזור על מנת לאבטח אותו ואת שדות הנפט והגז הסמוכים .

המיליציות הדרוזיות החליפו יחידות של צבא סוריה שנלקחו לחזית הלחימה של העיר חאלב. 

רוב ההרוגים הם לוחמים צעירים שעברו אימונים צבאיים בסיסיים רק לפני חודש. מדובר בכ- 50 הרוגים ועוד 30 נעדרים . 

Exit mobile version