גרמניה מאריכה חוזה החכרה של מל"ט התעשייה האווירית הפועל באפגניסטן.

היום נודע כי גרמניה האריכה את חוזה החכרה שלה עם התעשייה האווירית הישראלית של מל"ט מדגם הארון-1 הפועל בשמה באפגניסטן. לדברי התעיה האווירית צבא גרמניה האריך את חוזה ההחכרה שלו עם החברה בשנה נוספת ,עד פברואר 2018.

ההודעה באה אחרי שצבא גרמניה עבר את 30,000 שעות השימוש במל"ט הישראלי מדגם הארון-1 במשימות תצפית ומודיעין עבור הכוחות הגרמניים המשתתפים בכוחות הקואליציה באפגניסטן מאז שנת 2010.

כתיבת תגובה