סד"כ הצי של האיחוד האירופי לשנת 2017.

להלן סיכום מצבת אניות המלחמה בסד"כ של מדינות האיחוד האירופי . המספר המצוין באדום בסוגריים אדומות הן מספר כלי השיט של הצי הבריטי שכידוע בריטניה פורשת מהאיחוד אך לא מנאט"ו.

מעניין לשים לב כי סד"כ הצוללות של מדינות האיחוד האירופי כולל בריטניה עומד על 65 צוללות .