Site icon Nziv.net

מבזקי חדשות ליום 9-2-2017.מתעדכן.

*- מספר מינסטריונים בעירק קבלו לידיהם תוכניות חרום המפרטים תהליך פינוי מבני ציבור ומבנים ממשלתיים במקרה של התמוטטות הסכר הגדול במוצול . 

כך מוסר האתר בגדד פוסט.

*- מחזור 67 של פוג' הקומנדו הימי הסורי סיים הכשרתו בטקס מרשים והוא מוכן כרגע להכנס למטחנת הבשר המדממת במדינה.

 

*- סיור מפקדים של כוחות דיוויזית משמר הרפובליקה הנלחמים ליד חאלב:

*-

Exit mobile version