Site icon Nziv.net

יום השנה לתבוסת מצרים במלחמת 1967 (ואמצעי התקשורת דיווחו על ניצחונות)

 

Exit mobile version