Site icon Nziv.net

טק"ק כבד ומדויק מאוד בשרות החותים בתימן עם קריצה לישראל.

זרוע הטילים של צבא תימן והועדות העממיות  חשף כי טיל חדש- ” قاهر M 2 ” – קאהר 2 אם – בעל כושר הרס גדול במיוחד הוכנס לשרות מבצעי . מדובר כמובן בצבא תימן הנאמן לנשיא המודח-צאלח ובמיליציית החותים המקבלים את המימון שלהם מאירן יחד עם נשק ואימונים צבאיים . 

אירן מספקת לחותים טילים באליסטיים ארוכי טווח בעלי מנגנון ניווט למטרה מדוייקים המסוגלים לפגוע במטרתם עד דיוק של 10 מטר . 

כמו כן אירן בנתה לחותים מפעלים לייצור עצמי של טילים באליסטיים כדי לא להיות תלויים באספקה מבחוץ עקב הקשיים הרבים שבדרך שמציבה סעודיה ובעלות בריתה הנלחמים כבר יותר משנתיים נגדם.

על פי המידע שמועבר לטיל יש ראש נפץ השוקל 350 ק"ג ובעל טווח של 400 ק"מ .

הערכה:

*- ממש כמו שפעלו האירנים עם החיזבאללה באספקת טילים ,בהקמת מפעלים לייצור טילים , באספקת מנגנוני הנחייה מדויקים לטילים ועוד יכולות ייצור והרכבה של מערכות נשק מתקדמות אחרות , כך הם פועלים עם בעלי בריתם בתימן.

ובאותו הגיון , אם הטיל החדש – קאהר 2 – בעל ראש קרב הרסני במיוחד ובעל כושר פגיעה מדויק ובעל טווח מוגדר , ישנו כבר בידי החותים הרי שהוא ודאי וודאי נמצא בידי החיזבאללה עם כל המשמעויות הנלוות לישראל.

הערה: לא פעם הציגו החותים לציבור טילים חדשים שהתברר מאוחר יותר כדגמי דמי בלבד . 

הטיל קאהר-2 : 

 

סרטון:

https://youtu.be/nCJWNUm2thY

 

Exit mobile version