Site icon Nziv.net

חשש בחיזבאללה ממתקפה אמריקאית גם על עמדותיו בסוריה.מפנה חלק ממפקדותיו

מקורות שטח בסוריה טוענים כי החיזבאללה פינה את כל אנשיו מהמפקדות הצבאיות שלו באזור פליטה שבשטח סוריה ליד הגבול עם לבנון .

לוחמי החיזבאללה פוזרו בעמדות החיזבאללה באזור העיירה יברוד הסורית בשכונת אלקאעה האזרחית וכן בעמדותיו בעיירה ראש אלמערה.

החיזבאללה עדיין לא הזיז אף לוחם מעמדותיו באזור הקלמון המערבי  כנראה מהחשש שהמורדים ודאעש ינצלו את הפרצה הביטחונית וינסו להסתנן ללבנון ולהכות בכפרי השיעים שם .

 

Exit mobile version