Site icon Nziv.net

החות'ים פועלים לסילוק כל היהודים משטחיהם בתימן

בתימן נותרו מעט מאוד יהודים, מכיוון שרובם החליטו לעזוב בשנים האחרונות בגלל מלחמת האזרחים התימנית. כפי שדווח בשנת 2017 – כך מפרסם הטיימס של ישראל .

שר ההסברה של תימן אמר כי ממשלתו אינה מודעת לגורלם של כמה עשרות היהודים שנותרו במדינה, שרובם שוהים בבירת המורדים של חות'י שבשליטת צנעא, כך דווח בקול ישראל.

בשיחה עם כתב "קול ישראל" בשולי ועידת מלחמת האזרחים בתימן בפריס, אמר גם מוחמד אל-איריאני ביום שבת כי החות'ים רואים באוכלוסייה היהודית הזעירה שנותרה אויב וכי הם מבצעים מסע של טיהור אתני, כולל לנקות את תימן מהקהילה היהודית שלה.

אחת מהקהילות היהודיות הזעירות שנשארה נמצאת בח'ריף, שם המצב הולך ומחמיר מאז לפחות 2007.

עכשיו יש דיווח כי גם אלה שלא עזבו את חריף נמצאים בסכנה קיצונית.

אל מסריון מדווח כי המיליציה השיעית החות'ית הפרו-איראנית עצרה את שאר יהודי הח'ריף וכלאה אותם פשוט בגלל היותם יהודים. החות'ים אילצו את היהודים לחתום על נכסיהם במחיר סמלי והם נלחצים לעזוב את תימן.

בדו"ח נאמר כי בעבר החות'ים ניתקו את אספקת המים והחשמל ליהודים.

אני מקווה שהיהודים באמת יוכלו לעזוב לפני שיקרה להם משהו גרוע עוד יותר.

 

Exit mobile version