כוחות המורדים בגזרת קונייטרה קבלו מערכות נשק משופרות.סרטון.

המורדים בגזרת קונייטרה קבלו ציוד שיאפשר להם לחימה בלילה.
עד כה היה מקובל במחוז קונייטרה שצבא המורדים השולט על מרחב הגבול עם ישראל נלחם נגד כוחות צבא סוריה במהלך היום, כל עוד יש אור בחוץ ועם חשיכה הם מפסיקים להלחם מה שלא מונע מצבא סוריה להמשיך ולהפגיז אותם ולירות עליהם ולתקוף אותם כי להם יש את הציוד הבסיסי המאפשר להם לפעול בלילה.
היום העלו אנשי חטיבת אלפירקאן – ألوية_الفرقان ,המשתייכים לכוחות צבא הדרום של המורדים והפועלים בגזרת קונייטרה המרכזית , סרטון המדגים ירי טיל נ"ט מסוג "פאגוט" נגד מטרה של צבא סוריה בשעות החשיכה.
הפגיעה הייתה מושלמת . נראה כי לאור ההתפתחויות בגזרה קבלו כוחות המורדים, ככל הנראה ממדינות המפרץ, דרך ירדן, נשק עם מערכות המאפשרות להם להפעילן גם בחשיכה גמורה.
החימוש החדש נועד לאפשר למורדים לפעול גם במשך שעות החשיכה ולמנוע מצבא סוריה ובעלי בריתם הישגים קרקעיים במרחב עקב יתרון באיכות ציוד הלחימה.

https://youtu.be/RDX-35ukSGU

כתיבת תגובה