Site icon Nziv.net

מצגת: סד"כ חיל הים הישראלי 2017.

על פי הפרסומים הזרים סד"כ חיל הים הישראלי כולל בין היתר :

*- 5 צוללות מדגם דולפין.

*- 7 ספינות מדגם שלדג.

*- 8 ספינות מדגם דבורה.

*- 17 ספינות מדגם סופר דבורה.

ועוד …..

 

 

Exit mobile version