תצלומי אוויר של הבסיסים הרוסיים בטרטוס וחמיימים מגלים פעילות "שונה".

כל גורמי המודיעין מרכזים את עדשותיהם על מספר אתרים בסוריה כדי לאתר פעילויות חריגות.

אתר אחד הוא שדה התעופה – חמיימים שליד לטקיה ,בחופי סוריה המערביים . בבסיס זה הציבו הרוסים את כל כוח האוויר שלהם שהגיע לסוריה לעזרת משטר אסד.

כך למשל מתמונת לוויין עדכנית התברר כי סוללות הגנה אווירית אס-125 – Pechora-2M  שהוצבו מסביב לבסיס חמיימים – "נעלמו".

לא ידוע סיבת  "היעלמותן"  של סוללות אלו אך אפשר וזה קשור בהצהרת הרוסים לאחרונה כי הם השלימו פריסת מערך הגנה אווירית בכל רחבי סוריה.

תצ"א מערך טילי ה-אס 125 שהיו ליד בסיס חמיימים ונעלמו:

[img attachment="7532" /]

*- טילי אס-125:

SA-3 EP 2006.JPG

*-  תצ"א של אזור אחסון בנמל טרטוס מראה חניון של טנקי טי-62 שהגיעו מרוסיה.

*- מגרש בשדה התעופה חמיימים שהיו בו כלים צבאיים התרוקן לחלוטין מתכולתו. ככל הנראה המגרש פונה לקראת הגעת משלוח נשק חדש.

*

כתיבת תגובה