Site icon Nziv.net

תצלומי אוויר של הבסיסים הרוסיים בטרטוס וחמיימים מגלים פעילות "שונה".

כל גורמי המודיעין מרכזים את עדשותיהם על מספר אתרים בסוריה כדי לאתר פעילויות חריגות.

אתר אחד הוא שדה התעופה – חמיימים שליד לטקיה ,בחופי סוריה המערביים . בבסיס זה הציבו הרוסים את כל כוח האוויר שלהם שהגיע לסוריה לעזרת משטר אסד.

כך למשל מתמונת לוויין עדכנית התברר כי סוללות הגנה אווירית אס-125 – Pechora-2M  שהוצבו מסביב לבסיס חמיימים – "נעלמו".

לא ידוע סיבת  "היעלמותן"  של סוללות אלו אך אפשר וזה קשור בהצהרת הרוסים לאחרונה כי הם השלימו פריסת מערך הגנה אווירית בכל רחבי סוריה.

תצ"א מערך טילי ה-אס 125 שהיו ליד בסיס חמיימים ונעלמו:

[img attachment="7532" /]

*- טילי אס-125:

*-  תצ"א של אזור אחסון בנמל טרטוס מראה חניון של טנקי טי-62 שהגיעו מרוסיה.

*- מגרש בשדה התעופה חמיימים שהיו בו כלים צבאיים התרוקן לחלוטין מתכולתו. ככל הנראה המגרש פונה לקראת הגעת משלוח נשק חדש.

*

Exit mobile version