Site icon Nziv.net

אסד בביקור מפתיע בחמה לרגל עיד אלפיטר.אלבום תמונות.

רק לפני מספר חדשים הייתה העיר תחת סכנת כיבוש מצד מורדי אידליב.

היום נשיא סוריה-אסד מספיק בטוח בעצמו לבקר בעיר לבד עם אשתו (וברקע ל צבא סוריה לחלץ אותו במידת הצורך).

 

Exit mobile version