Site icon Nziv.net

סוריה 2017:ההבדל בין תחילת השנה וכיום.המפה שאומרת הכל.

פריסת הכוחות השונים הלוחמים בסוריה נראתה כך,

בתאריך ה-1-1-2017 ,  על המפה :

Exit mobile version