Site icon Nziv.net

ראש ממשלת לבנון ,נגיד הבנק המרכזי והרמטכ"ל לביקור בארה"ב.

ראש ממשלת לבנון-סעד חרירי ונגיד הבנק המרכזי של לבנון והרמטכ"ל יצאו לביקור רשמי בארה"ב.

הבאת נגיד הבנק המרכזי הלבנוני,לדעת מומחים, היא הבעת אימון אמריקאית במערכת הבנקאות הלבנונית וזאת לאור הסנקציות הכלכליות שהוטלו על החיזבאללה מצד משרד האוצר האמריקאי.

הבאת הרמטכ"ל הלבנוני לביקור בארה"ב זה מסר שארה"ב רואה בצבא לבנון גוף עצמאי הכפוף אך ורק לממשלת לבנון הלגיטימיים ואין לו שום קשר עם החיזבאללה .

ראש ממשלת לבנון יבקש מארה"ב להגדיל את הסיוע הצבאי לצבאו  וכן לעזור לה  באימוני הכוחות. 

Exit mobile version