פיתוח תשתיות בסיני – לצרכים אזרחיים?

ב־03.10.2020 פורסמה באתר זה כתבה של ד"ר דורון פסקין (בקישור https://nziv.net/53501/), שלפיה פרסמה ממשלת מצרים כי במהלך שש השנים האחרונות השקיעה בסיני כ־37 מיליארד דולר. פרסום זה בא כתגובה לטענות המושמעות נגד ממשלת מצרים על שאינה משקיעה מספיק משאבים בפיתוח סיני.

זה שנים מספר אני עוקב אחר עבודות הפיתוח הצבאיות והאזרחיות של ממשלת מצרים בסיני.  המעקב שלי מבוסס על חקר צילומי אוויר. נראה  לי שזו הדרך האמינה והזולה לבדיקת פרסומים ממשלתיים החשודים בהצגה מוטעית של נתונים שונים לצורכי תעמולה ושרידות המשטר. הממצאים שלי מראים כי בסיני אכן מושקע הון רב בעבודות פיתוח. השאלה היא לאיזה צורך מבוצעות העבודות. להלן אמנה את עיקר ההשקעות בסיני שניתן לייחסן כתרומה אפשרית לרווחת סיני ופיתוחו לצרכים אזרחיים. יחליט הקורא, בהתאם לתפיסת עולמו, עבור מי בוצעו עבודות הפיתוח:

 • פיתוח כל צירי האורך מהתעלה לכיוון ישראל והפיכתן לאוטוסטרדות.
 • סלילת כביש הרוחב ביר אל־עבד-רפידים-ביר ת'מדה והפיכתו לאוטוסטרדה (איני רואה כל צורך אזרחי בציר זה, גם אם היה מיועד לרוכבי אופניים בלבד).
 • הפיכת כביש התעלה המזרחי לאוטוסטרדה. בהמשכו, סלילת אוטוסטרדה של שישה נתיבי תנועה לעבר שארם א־שיח', נוסף על הציר הקיים שבו שני נתיבים.
 • הפקעת אדמות והריסת בתיהם של אלפי משפחות עבור פיתוח שדה תעופה עם שלושה מסלולי תעופה באל־עריש.
 • בניית טרמינל נוסעים אזרחי ברפידים ובד בבד פיתוח נרחב של שדה התעופה הצבאי.
 • בניית חומת ביטחון לאורך התעלה, וכן ממזרח לכל מרחב שארם א־שיח' (עשרות קילומטרים).
 • הקמת שני מפעלים לשיש.
 • הקמת מפעלים אחדים להתפלת מי ים, מקצתם קטנים לשימוש מקומי, ושני מפעלים גדולים לחוף הים התיכון.
 • הקמת בית חולים אזורי בביר אל־עבד.
 • הקמת כפרים אחדים לדוגמה עבור הבדואים.
 • עבודות לשיקום הפיתוח החקלאי סרפאום (ה"חוה הסינית").
 • הקמת מפעל גדול לגידול דגים בקנטרה. עבודות המפעל הופסקו כבר לפני שנים מספר, כנראה עקב נטישת השותפים הזרים.

לסיכום, מרבית העבודות הן פיתוח כבישים שלעת הזו אין בהם כל צורך אזרחי. למעט מפעלי השיש והחווה הסינית, רוב המפעלים אינם מייצרים תעסוקה והם מסייעים לאחזקת הצבא  ולקידום תוכניותיו האופרטיביות.

את פירוט ממצאיי בנושא פיתוח סיני ניתן למצוא באתר זה וכן באתר "דקל – מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע" בקישור http://www.dekelegypt.co.il./.

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב