Site icon Nziv.net

פיתוח תשתיות בסיני – לצרכים אזרחיים?

ב־03.10.2020 פורסמה באתר זה כתבה של ד"ר דורון פסקין (בקישור https://nziv.net/53501/), שלפיה פרסמה ממשלת מצרים כי במהלך שש השנים האחרונות השקיעה בסיני כ־37 מיליארד דולר. פרסום זה בא כתגובה לטענות המושמעות נגד ממשלת מצרים על שאינה משקיעה מספיק משאבים בפיתוח סיני.

זה שנים מספר אני עוקב אחר עבודות הפיתוח הצבאיות והאזרחיות של ממשלת מצרים בסיני.  המעקב שלי מבוסס על חקר צילומי אוויר. נראה  לי שזו הדרך האמינה והזולה לבדיקת פרסומים ממשלתיים החשודים בהצגה מוטעית של נתונים שונים לצורכי תעמולה ושרידות המשטר. הממצאים שלי מראים כי בסיני אכן מושקע הון רב בעבודות פיתוח. השאלה היא לאיזה צורך מבוצעות העבודות. להלן אמנה את עיקר ההשקעות בסיני שניתן לייחסן כתרומה אפשרית לרווחת סיני ופיתוחו לצרכים אזרחיים. יחליט הקורא, בהתאם לתפיסת עולמו, עבור מי בוצעו עבודות הפיתוח:

לסיכום, מרבית העבודות הן פיתוח כבישים שלעת הזו אין בהם כל צורך אזרחי. למעט מפעלי השיש והחווה הסינית, רוב המפעלים אינם מייצרים תעסוקה והם מסייעים לאחזקת הצבא  ולקידום תוכניותיו האופרטיביות.

את פירוט ממצאיי בנושא פיתוח סיני ניתן למצוא באתר זה וכן באתר "דקל – מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע" בקישור http://www.dekelegypt.co.il./.

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב

 

 

 

Exit mobile version