Site icon Nziv.net

סוריה-מפות שליטה עדכניות נכול ל- 24-7-2017.

מפת פריסת הכוחות ברחבי סוריה- עבר מול הווה:

נכון ליום 30-9-2015 :

נכון ליום 24-7-2017:

 

*- מפה עדכנית של כל דרום סוריה:

 

*- סרטון תדרוך של הפיקוד הרוסי:

 

 

Exit mobile version