Site icon Nziv.net

אלג'זירה- 9 הרוגים לחיזבאללה ביום לחימה אחד במדבר הסורי.

יום קשה לחיזבאללה בלחימה נגד דאעש במדבר הסורי : 9 הרוגים ביום אחד .
הלוחמים של דאעש לא פחות טובים מאלו של בחיזבאללה. לא נרתעים ושוב ושוב מכינים להם מלכודות פתאים וקוטלים בהם. וזה חוץ ממכוניות תופת שעוד ועוד מתנפצות על ריכוזים לוחמים שיעים  בקווי הלחימה הקדמיים נגד דאעש.

אירוע הרבה פחות קשה לחיזבאללה בערסאל הביא אותם להפסיק את הלחימה נגד אלנוצרה ולהיכנס אתם למו"מ על הסדר.

עם דאעש – אין עם מי לדבר! חיים או מוות!! לא כל כך מתאים לחיזבאללה!!

הכניסו לנו חזוק!

Exit mobile version