מצוות העליה לרגל למכה – מסלול החאג'.

לקראת חג הקורבן המוסלמי שיחל בסוף השבוע הגיעו לעיר מכה שבסעודיה כ-2 מיליון עולי רגל מוסלמים לקיים את מצוות החאג' (העליה לרגל).

מסלול העליה לרגל – מתואר בתרשים הבא:

כדי למצוא מנוח לראשם של עלי הרגל , ובגלל מספרם העצום, לא ניתן לשכנם בבתי מלון,אז בית המלוכה הסעודי בנה עיר אוהלים ענקית שם משכנים את עולי הרגל חינם אין כסף ודואגים להם גם לאוכל בסיסי והכל על חשבון בית המלוכה הוואהבי הרואה עצמו כ-"שומר הקודש" .

אגב, האוהלים כולם ממוזגי אוויר. המבצע הלוגיסטי לספק מיזוג לכולם נפתר באמצעות מומחי מיזוג בריטים שבנו "עיר של מזגנים" בסמוך והוליכו את הקור באמצעות צינורות לכל אוהל בנפרד.

עיר האוהלים:

כתיבת תגובה