Site icon Nziv.net

תמונות מכמה תרגילים דיוויזיוניים מצריים בשנה האחרונה.

כל אימת שצבא מצרים עורך תרגיל צבאי ברמת הדיוויזייה הוא מעורר תשומת לב אזורית עקב מסות הכלים המשתתפים בה.

מי שעוקב אחרי תרגילים דיוויזיוניים אלו מנסה ללמוד על הטקטיקות הלחימה החדשות שמסגרת זאת מנסה ליישם בשטחי האימונים ובמיוחד אם אלו דיוויזיות שריון.

תמונות המגיעות ממסדרי סיום של תרגילים אלו הם תמיד מרשימים ביותר.

אין לי אפשרות לדעת אלו הן  דיוויזיות השריון ,המופיעות בתמונות, מתרגלות ומתי זה קרה אבל ללא ספק-התמונות משאירות רושם עז.

בחודש מאי השנה דיווחנו כי דיוויזיה 9 שריון ערכה תרגיל גדול:

https://nzivnet.com/articles/7337

 

תמונות מתרגילים דיוויזיוניים של צבא מצרים במהלך שנת 2017:

 

 

Exit mobile version