Site icon Nziv.net

מצרים מקבלת ספינת סיור חופים חדישה מדרום קוריאה.

בטקס רב רושם הונף  לפני יומיים הדגל המצרי על ראש התורן של ספינת סיור החופים החדישה – "צעירי מצרים" – شباب مصر  קלאס בוהאנג ,  שנקנתה מדרום קוריאה ,וזאת לקראת נסיעתה הביתה למצרים .

 

Exit mobile version