Site icon Nziv.net

הנשיא המצרי א-סיסי מבקר את יחידותיו בתרגילים המתבצעים במצרים.תמונות.

הנשיא המצרי א-סיסי שהוא עצמו היה איש צבא בכיר אוהב לבקר ולהצטלם עם הכוחות הלוחמים.

במצרים ,כרגע, מתבצעים מספר תרגילים צבאיים עם צבאות זרים, והנשיא המצרי מיהר לבקר את חייליו ולהצטלם איתם ביחד.

עם טייסי חיל האוויר המצרי:

 

 

 

עם לוחמי  היחידות המיוחדות :

 

Exit mobile version