Site icon Nziv.net

חיל הים הצרפתי מסייע לאי סאן מרטין לאחר שהסופה הכתה בו.

הסופה האחרונה לא פסחה על איי סאן מרטין ,שהיא מדינת חסות צרפתית.

הסופה שזרעה הרס רב בכל רחבי האי הותירה את האנשים החיים שם בחוסר תנאי מחייה בסיסיים .

ממשלת צרפת החישה לאי סיוע באמצעות חיל הים הצרפתי  ששלחה רחפת עם רכבי חילוץ כבדים.

 

Exit mobile version