Site icon Nziv.net

מצרים צולחת את משבר קורונה בצורה סבירה וטוב יותר מהצפוי

הלירה המצרית ממשיכה להתחזק לעומת הדולר וזאת בניגוד לציפיות המוקדמות של המומחים. היום נסחר הדולר במצרים תמורת 15.61 לירות לעומת 15.65 לירות בשבוע שעבר. התחזקות המטבע המצרי מיוחסת לעלייה ביתרות המט"ח של ארץ הנילוס. בשבוע שעבר קיבלה מצרים 1.67 מיליארד דולר מקרן המטבע הבינלאומית כחלק מההסכם שיש לה, דבר שהעלה את היתרות ל-39.22 מיליארד דולר. באופן טבעי כשהיצע המט"ח עולה, ובמקרה זה הדולר, ערך המטבע יורד. יצוין כי לפני משבר קורונה יתרות המט"ח של מצרים היו גבוהות יותר, סביב 46 מיליארד דולר.

התחזקות המטבע המצרי מגיעה למרות הירידה בהכנסות, בעיקר עקב צמצום הפעילות במגזר התיירות, אחד מהענפים החשובים ביותר להכנסות מט"ח. כדי לפצות על אובדן ההכנסות והגרעון בתקציב מתכננת מצרים להנפיק אגרות חוב בינלאומיות בשווי של 7 מיליארד דולר במהלך המחצית הראשונה של 2021.

למרות שכרגע נראה כי מצרים צולחת את משבר קורונה בצורה סבירה וטוב יותר מהצפוי, המצב עדיין רגיש בייחוד לאור ידיעות על קשיים גדולים בבתי החולים ומספר גדול יותר של נדבקים ממה שמדווח.

קרדיט: אתר הטלגרם דורון פסקין  

 

Exit mobile version