Site icon Nziv.net

חיל הים המצרי קלט פריגטה חדשה שהגיעה מדרום קוריאה.

 לנמל אלכסנדריה שבמצרים הגיעה  הפריגטה החדשה מתוצרת דרום קוריאה.

הפריגטה הקוריאנית ,שקבלה את השם "צעירי מצרים" – " شباب مصر " , התקבלה בטקס צבאי חגיגי בהשתתפות מפקד חיל הים המצרי.

 

 

Exit mobile version