צבא סוריה הקים צוות קרבי לאזור חאלב-אידליב בפיקודו של מפקד גייס 3

כפי שניתן להבחין כבר זמן רב צבא סוריה מקים צוותים קרביים לכל משימה גדולה הנצבת בפניו. צבא סוריה אולץ לעבור לפעול בשיטה זאת ערב עריקות המסיביות של החיילים ממוצא סוני שרסקו את שדרת הצבא בתצורתו הקלסית.

לא עוד פעילות קרבית בהתאם לתו"ל הסורי. כל משימה מקבלת את הקצאת הכוחות שלה אד הוק. כלומר בונים כוח משימה צבאי בהתאם למשימות ובהתאם לתנאי השטח ובהתאם לאויבים הנצבים מולו . 

הפעם המשימה היא כבוש כל האזור שבין העיר חאלב למחוז אידליב כולל כיבוש שדה התעופה הצבאי -אבו אלט'והור.

[img attachment="12469" /]

 

למשימה זאת הקים שר ההגנה הסורי- פהד ג'אסם אלפריג' כוח משימה מיוחד המורכב מיחידות אורגניות של צבא סוריה אליהם צורפו, בתאום עם אירן, יחידות לוחמות מהמיליציות השיעיות השונות הפועלות במרחב.

בראש הכוח הועמד האלוף מוחמד חדור – מפקד גייס 3 של צבא סוריה.

המינוי ,כפי שהוגדר בצו שר ההגנה היא "עד השלמת המשימה הקרבית כפי שהוגדרה על ידי המטכ"ל הסורי".

 

כתיבת תגובה