הרצאה: שימוש מושכל באיסוף לחקר צבאות-פרק 3 בשיחות על המודיעין במטכ"ל

מר אלכס צייטלין, מנהל אתר "באים אל הפרופסורים", מקיים סדרת מפגשים שבהם הוא מראיין את אלי דקל וד"ר מיכאל ברונשטיין בנושא עבודת המודיעין במטכ"ל.

פרק ג' שלפניכם עוסק בשימוש המושכל באיסוף בחקר צבאות סדירים. בהרצאה מנתחים את היתרונות והמגבלות של כלל אמצעי האיסוף העומדים לרשות המחקר הצבאי במטה הכללי, בתוך דגש על מקומו של המודיעין המופק מצילומי אוויר ועל תרומתו האפשרית של פאן איסופי זה ברקיחת ה"תבשיל" של הערכת המצב הלאומית.

בסוף ההרצאה מתקיים דיון על אודות המודיעין הדרוש לחקר צבאות לא סדירים ועל אודות הסכנה בזניחת המחקר של צבאות סדירים מתוך ההערכה השגויה שתם עידן ה"מלחמות הגדולות".

ניתן לצפות בסרטון בקישור: https://youtu.be/875KcXpI6c4

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב