התאחדות עורכי הדין הסורית נאבקת בטיהור האתני האיראני בארצם

התאחדות עורכי הדין הסורית פרסמה הצהרה מיוחדת בנוגע לתיקונים שאושרו על ידי "אסיפת העם" של משטר אסד לחוק בעלות חוץ מס '11 משנת 2011, שמטרתו להמשיך בפשע השינוי הדמוגרפי בסוריה.

בתזכיר שפורסם נאמר כי תיקונים אלו מאפשרים בעלות זרה והסרת המגבלות הקודמות לאור המלחמה שניהל משטר בשאר אסד ומיליציותיו נגד העם הסורי. זאת, בהיעדר סביבה בטוחה, ושליטתם של המיליציות והשיעים האיראניים מעיראק, לבנון ואפגניסטן על אזורים נרחבים בסוריה, לאור עקירתם של הסורים להנצחת שינוי דמוגרפי מוחלט בסוריה.

התנאים בתיקון זה הם יעדים ברורים המשרתים רק את האיראנים, את המיליציות השיעיות ואת הרוסים.

בנוסף, נטען כי תיקונים אלו נחשבים לפשע מלחמה מתמשך נגד סורים המשפיעים על רכושם ונדל"ן שלהם, מונעים אותם ומכירתם לזרים שלא כדין, ומשלימים את פשע העקירה הכפויה והשינוי הדמוגרפי.

הלשכה קראה לכל הסורים וארגוני זכויות האדם האזוריים והבינלאומיים להתקומם נגד החוקים שהוציא משטר אסד המיועד לסוריה ולסורים עם שינוי דמוגרפי, עם המשך נוכחותן של המיליציות הכובשות, המיליציות האיראניות-רוסיות.

כתבות בנושא:

קרדיט : בן בטש מקבוצת נציב