Site icon Nziv.net

מאמר: מבט לדרום-על הפיתוח המואץ של תשתיות צבאיות בסיני ובחזית התעלה

 

לאחרונה פורסם גיליון 489 של הביטאון "מערכות" ובו מאמר של סא"ל (בדימוס) אלי דקל בשם "מבט לדרום: על הפיתוח המואץ של תשתיות צבאיות בסיני ובחזית התעלה"

להלן כמה נקודות מתוך המאמר:

בסיכום המחבר אומר: מניתוח כולל של פיתוח התשתיות הצבאיות במצרים עולה בבירור כי בראש מעייניו של צבא מצרים נמצאים סיני והמרחב קהיר-התעלה. היכולות של צבא מצרים לבצע מהלכים המפורטים במאמר זה מחייבות את צה"ל לתת דעתו על הנושא.

המאמר פורסם בקישור: https://w:ww.maarachot.idf.il/

כמו כן ניתן לקרוא את המאמר באתר האינטרנט של המחבר "דקל – מודיעין אסטרטגי נטוע בקרקע" בקישור:  http://www.dekelegypt.co.il./210224

בגרסה המופיעה באתר המחבר נוספו נספחים שאינם מופיעים בגרסה שפורסמה ב"מערכות".

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב

 

Exit mobile version