Site icon Nziv.net

האפיפיור שולח מסר של שלום בעת ביקורו בעיראק הטובעת בים השחיתות והטרור

העיתון האמירתי, אלרויה –  الرؤية , האמין כי ביקורו של האפיפיור פרנסיסקוס בעירק נועד להעביר מסר של שלום לעיראק, העדה לסכסוך פנימי וסובלת מאימת הטרור השחור.

 

 

Exit mobile version