Site icon Nziv.net

אראמקו – ההתרסקות של ענקית הנפט

ענקית הנפט הסעודית "אראמקו" דיווחה היום על ירידה חדה של כ-44% ברווחי שנת 2020. בסך הכול הסתכמו הרווחים ב-49 מיליארד דולר לעומת 88 מיליארד דולר בשנת 2019. התוצאות לא מפתיעות נוכח האתגר שהציבה מגפת קורונה בפני החברה שמחזיקה ב-12% מכושר הייצור העולמי.

הבעיה של חברת "אראמקו" שהיא מחוייבת לשלם למחזיקי המניות בה דיבידנד שנתי של 75 מיליארד דולר, ללא קשר להכנסותיה. אראמקו התחייבה על הדיבידנד הזה למשך חמש שנים מאז הנפקתה בסוף 2019. מאחר שהמדינה היא בעלת השליטה בחברה, זה מבטיח זרם דולרים לקופתה אך מגדיל את החוב של ענקית הנפט. התוצאות הלא טובות של אראמקו בשנה שעברה מצדיקות את האסטרטגיה שנוקט יורש העצר שמנסה לנתק את התלות הכלכלית בהכנסות הנפט.

לגבי העתיד, באראמקו מעודדים כי הביקוש לנפט יגבר במהלך 2021 וכך גם המחירים. מה שמדאיג זה התגברות ההתקפות מצד שלוחיה של איראן באזור על מתקני הנפט שלה.

קרדיט: אתר הטלגרם דורון פסקין

Exit mobile version