מצגת:עיקרי ההסכם להחכרת נמל טרטוס בסוריה ע"י הרוסים

להלן מצגת המפרטת את עיקר הנקודות בהסכם שחתמו הרוסים עם הסורים להחכרת נמל טרטוס למשך של 49 שנה עם אופצייה להארכה כפי שפרסם אתר החדשות מהמפרץ – "חליג' און ליין".

*- המשטר הסורי יתן לרוסים את השטחים הדרושים להרחבת הבסיס הימי הרוסי בטרטוס . 

*- יורשה לרוסים לשלוח את כל הכוחות והציוד הנדרשים על מנת לאבטח את הפעילות בבסיס.

*- סך מספר הספינות שמותר להם לעגון בו זמנית בנמל יהיה 11.

*- לא יורשה לאנשי המשטר בסוריה להכנס לבסיס טרטוס אלא באישור מפקד הבסיס בלבד.

*- אנשי הבסיס יהנו מחסינות מלאה מפני החוק הסורי.

*- יורשה למשרד ההגנה הרוסי לפרוש מחסומי דרכים ונקודות חיפוש ובקורת מחוץ לבסיס על מנת להבטיח את בטחונו.

*- אפשרות מעבר חופשי בכל רחבי סוריה לכל מי שפועל בבסיס טרטוס.

*- תוקף ההסכם הוא ל-49 שנה אחר כך תהיה אופציה להארכה לעוד 25 שנה.

*- אופציית ההארכה לא תכנס לתוקף אם מי מהצדדים יודיע שנה לפני סיום 48 שנות ההחכרה על אי רצונו בהמשך החוזה. 

 

כתיבת תגובה