Site icon Nziv.net

נתנז או פורדו – איזה אתר גרעיני חשוב יותר באיראן? דעה

לרמן – סגן מנהל "מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון" אמר כי  "אתר הגרעין -נתנז הוא חלק מהסיפור, החלק החשוב ביותר בסיפור נמצא באתר הגרעין בפורדו, ליד העיר הקדושה – קום!"

תגובת הפרשן הצבאי של האתר נציב.נט : 

החשיבות של האתר הגרעיני בפורדו היא בעצם היותו מוגן יותר מהאתר הגרעיני בנתאנז.

אין בו משהו שלא קיים בנתאנז, אפילו פחות יכולות אבל יש בו את כמות הצנטריפוגות הנדרשת לפצצה בזמן קצוב תחת עשרות מטרים של סלע ובטון.

ועדיין, כשלון ועיכוב ממשי בנתנז משליכים על יכולות בפורדו כי כל המחקר והפיתוח והייצור של התחום נעשה באתר הגרעין בנתנז.

אם צריך לסכם בקצרה את מצב אתרי הגרעין באיראן הרי שזה המצב :

*- באיראן יש כור אחד חם. הכור הפלוטוגני בבושהייר. הוא נמצא תחת שליטה רוסית ולא ניתן לאיראנים למצות ממוטות הדלק פלוטוניום מועשר ולכן הציר הזה לא מוגדר צבאי, אינו מטרה וכאמור הוא ״חם״ ולא בר תקיפה קינטית.
*- כור מחקר בטהראן (TNRC) הוא כור קטן ולא רלוונטי לתוכנית צבאית למרות שתחילת הדרך האיראנית בתחום הגרעין הייתה שם.
*- כור המים הכבדים באראק אינו פעיל כיום מאז ההסכם למרות הכוונות להשמיש אותו. זה כור פלוטוגני שיכול להיות מוסב לצרכים צבאיים לכשיושמש אבל זה מסלול מורכב שהאיראנים לא השלימו.
*- שאר האתרים הם אתרי ההעשרה בנתאנז ופורדו. הם לא כורים ולא חמים. יש בהם חומר בקיע אבל בתצורה וכמות שלא יהוו אסון גרעיני אזורי במקרה של פגיעה בהם.

באשר למתקנים הקשורים לתוכנית הגרעין, לא כורים, הרי זה המצב: יש מפעל UCF באיספהאן, מתקן נפץ בפארצין, מתקן כריית ומיצוי אוראניום ביוד, ועוד הרבה מכונים ומתקנים ששייכים לתוכנית הגרעין.

בתיאוריה יש   לישראל כיום את היכולת הצבאית להשמיד את הפרויקט הגרעיני האיראני כליל ללא סיוע/הסתמכות על ארה". בפועל זה לא מעשי ולא אפשרי למנוע כליל תוכנית גרעין במדינה כמו איראן. לא היום ולא לפני עשור או שניים כשישראל התחילה לעסוק ולטפל בבעיה.

 

Exit mobile version