Site icon Nziv.net

בתאונת נתנז איבדה איראן את עמוד השדרה של תוכנית הגרעין שלה

חבר בפרלמנט האיראני, עלי רזא זאקאני – علي رضا زاكاني, חשף פרטים חדשים ומרתקים הקשורים לפיגוע במתקן הגרעיני בנתנז, המהווה את עמוד השדרה של תוכנית הגרעין האיראנית. זאקאני אישר כי הפיצוץ בוצע באמצעות הכנסת "חומרים עתירי נפץ" אל תוך מתקן הגרעין האיראני.
עלי רזא זקני, ראש מרכז המחקר בפרלמנט האיראני, מתח ביקורת חריפה על מנגנון הביטחון האיראני, וחשף כי מרבית מתקני ההעשרה במדינה אבדו במהלך תקרית נתנז וכי איראן הפכה לגן עדן למרגלים.
לטענת הפרלמנט האיראני, לאחר תקרית נתנז, הצירים זעקו  בישיבות הוועדות הפרלמנטריות השונות כי הם רוצים "לראות דם", לאחר שנודע להם על היקף הנזק שנגרם כתוצאה מתקיפת המתחם הגרעיני של נתנז.
Exit mobile version