המכון למחקרים NORS-מצגת אבדות צבא סוריה בקצינים במהלך שנת 2017

המכון למחקרים צבאיים בסוריה-נורס הפיק מצגת אינפוגרפיק של אבדות צבא סוריה בקצינים במהלך שנת 2017.

על פי המצגת נהרגו לצבא סוריה במהלך שנת 2017 – 755 קצינים וביניהם 10 אלופים ו-42 תתי אלופים ו-85 אלופי משנה.

המצגת גם מציגה דו"ח אבדות בקצינים זה לפי התפלגות מקום הולדתם ולפי התפלגות מקום נפילתם.

 

 

 

מכון נורס גם פרסם מצגת אבדות צבא סוריה ובעלי בריתו בקרבות בצפון המדינה בתקופה שבין   7-9-2017 לבין 14-1-2018 :

 

כתיבת תגובה