רוסיה מנתחת את שברי מטוס הקרב שהופל ע"מ לאתר מקור טיל הנ"מ שיירטו

 ארונו של טייס הסוחוי-25 הרוסי שהופל בשמי סוריה ,והתאבד בפיצוץ רימון ,הגיע למוסקבה.

לאחר מבצע משותף למודיעין הטורקי והרוסי ,שהגיעו לכוחות הסורים המחזיקים את הגופה, ובעזרת הקשרים של הטורקים, התאפשרה הבאת הגופה במהירות למוסקבה שם תיקבר ב-8 באפריל . הטייס עוטר במדליית גיבור רוסיה.

רוסיה גם בקשה מהמודיעין הטורקי לדאוג שצוות שלה יוכל לגשת לשברי המטוס או לחלופין יובאו שיברי המטוס ובעיקר מנוע המטוס לידי הרוסים כדי לנסות ולזהות במדויק איזה סוג טיל נ"מ נישא כתף הפיל אותו ובכך להגיע למקור שסיפק את הטיל . 

לא ידועה תגובה טורקיה לאחר שקודם לכן האשימה רוסיה אותה בסיוע עקיף באספקת טיל שכזה למורדים במחוז אידליב בצפון סוריה. 

https://nzivnet.com/articles/14812