הרצאה: המודיעין במלחמת של"ג 1982-פרק 8 בשיחות על המודיעין במטה הכללי

מר אלכס צייטלין, מנהל אתר "באים אל הפרופסורים", מקיים סדרת מפגשים שבהם הוא מראיין את אלי דקל וד"ר מיכאל ברונשטיין בנושא עבודת המודיעין במטכ"ל. פרק ח' שלפניכם עוסק בנושא המודיעין שהוכן לקראת המלחמה ותפקוד המודיעין במהלכה. בהרצאה נעשית השוואה בין כשלי המודיעין במלחמת יום הכיפורים לכשלי המודיעין במלחמת שלום הגליל.

לדעת אלי דקל  הכשלים המקצועיים של המודיעין במלחמת שלום הגליל עולים על אלו של מלחמת יום הכיפורים. כשלים אלו נובעים מההנחה המוטעית, לפיה אי  מתן ההתרעה הוא הכשל העיקרי של המודיעין.

מפקדי המודיעין לדורותיהם, לא מודעים לכך ש"תזמורת המודיעין" היא תזמורת של חובבים שאינה מכירה ביכולות הכלים היוצרים את המנגינה. מכיוון שבאמ"ן לא עסקו בהפקת לקחים ממלחמה זו (כשם שלא עסקו בהפקת לקחים מסודרת ממלחת יום הכיפורים) קיים חשש לאיכות המודיעין שיסופק לצה"ל במלחמת שעוד נכונו לנו. הרצאה זו כקודמותיה בסדרת ההרצאות  מבוססת ספרו של אלי דקל "מודיעין תלוש מהקרקע – הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגיאוגראפי".

ההרצאה:

 

קרדיט: סא"ל (בדימוס) אלי דקל – חוקר מערכות תשתית בארצות ערב