דיווח: רוב תושביה הפלשתינאים של "מחנה הפליטים ירמוך" נעקרו בכוח

"קבוצת העבודה לפלסטינים בסוריה" אמרה כי יותר מ -86 אחוזים מתושבי מחנה " ירמוך " בו התיישבו העקורים הפלסטינים בדמשק, אולצו לצאת מבתיהם.

דו"ח מוסיף כי תוצאות השאלון המקוון שערכה קבוצת העבודה בנוגע לשיקום "מחנה ירמוך" הראו כי 86.7% מהנשאלים נעקרו בכוח מבתיהם בגלל האירועים סביב המחנה.

באשר לרצון התושבים הפלשתינים לחזור ל"מחנה ירמוך "אם יורשה להם, השאלון העלה כי 53.4% ​​מהמשתתפים הביעו את רצונם לחזור לבתיהם במחנה, ו- 29.5% סירבו לחזור אליו, ואילו 17 % השיבו "אני לא יודע".

מהקבוצה נמסר כי אלפי פלסטינים עקורים מסוריה חוששים לחזור לאזוריהם, הנשלטים על ידי המשטר מסיבות, בעיקר ביטחוניות, המאיימות על חייהם ומהווים איום על משפחותיהם.

כמו כן, התגלה כי אלפי פלסטינים עקורים בצפון סוריה ובירדן, מצרים וטורקיה מבוקשים על ידי כוחות משטר אסד.